ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΞΥΛΟΥ

Diamond

DIAMOND
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 16 KW
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ/ ΝΕΡΟ : 27 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 58 Χ 55 Χ 96
ΒΑΡΟΣ : 115 KGS

Alfa

ALFA
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 16 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 70 Χ 54 Χ 114
ΒΑΡΟΣ : 93 KGS

Titan

TITAN
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 18 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 48 Χ 45 Χ 71
ΒΑΡΟΣ : 55 KGS

Relax - S

RELAX -S
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 16 KW
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΝΕΡΟ : 24 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 62 Χ 57 Χ 103
ΒΑΡΟΣ : 89 KGS

Relax - M

RELAX-M
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 11 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 60 Χ 57 Χ 87
ΒΑΡΟΣ : 76 KGS

Mati

FLAME
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 10 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 63 Χ 56 Χ 102
ΒΑΡΟΣ : 78 KGS

Kleopatra

KLEOPATRA
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 14 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 71 Χ 50 Χ 102
ΒΑΡΟΣ : 93 KGS

Opal

OPAL
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 10 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 52 Χ 46 Χ 84
ΒΑΡΟΣ : 89 KGS

Αφροδίτη

APHRODITE
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 14 ΚW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 71 Χ 50 Χ 102
ΒΑΡΟΣ: 93 KGS

Mark

MARK
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 15 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 60 Χ 58 Χ 115
ΒΑΡΟΣ : 106 KGS

Mars

MARS
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 14 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 60 Χ 58 Χ 86
ΒΑΡΟΣ : 100 KGS

Ovelisk<br /><br /> ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 11 KW<br /><br /> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 64 Χ 48 Χ 80<br /><br /> BAΡΟΣ : 77 KGS

OVELISK
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 11 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 64 Χ 48 Χ 80
BAΡΟΣ : 77 KGS

Kompakt - M

KOMPAKT - M
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 12 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 45 Χ 45 Χ 89
ΒΑΡΟΣ : 71 KGS

Kompakt

KOMPAKT
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 14 KW
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΝΕΡΟ : 14 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 50 Χ 49 Χ 95
ΒΑΡΟΣ : 93 KGS

Bella

BELLA
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 14 KW
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΝΕΡΟ : 23 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 52Χ 52 Χ 101
ΒΑΡΟΣ : 110 KGS

Mina

MINA
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 8 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 45 Χ 45 Χ 73
ΒΑΡΟΣ : 63 KGS

Mira

MIRA
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 5-6 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 39 Χ 43 67
ΒΑΡΟΣ : 42 KGS

Vista

VISTA
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 8 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 48 Χ 45 Χ 71
ΒΑΡΟΣ : 55 KGS

Smart

SMART
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 9 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 45 Χ 41 Χ 79
ΒΑΡΟΣ : 67 KGS

Stil ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 10 KW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 49 Χ 46 Χ 91 ΒΑΡΟΣ: 72 KGS

STIL
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 10 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 49 Χ 46 Χ 91
ΒΑΡΟΣ: 72 KGS

BALI


BALI
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 9 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 33 Χ 51 Χ 84
ΒΑΡΟΣ : 54 KGS

HELIOS


HELIOS
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 10 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 85 Χ 44 Χ 66
ΒΑΡΟΣ : 53 KGS

MELINA


MELINA
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 10 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 85 Χ 44 Χ 75
ΒΑΡΟΣ : 62 KGS

BELLA -S


BELLA-S
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 14 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 56 Χ 46 Χ 101
ΒΑΡΟΣ : 90 KGS

BELLA AERO


BELLA AERO
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 22 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 56 Χ 49 Χ 110
ΒΑΡΟΣ : 100 KGS
ΡΕΥΜΑ : 45 watt/h

TZAKI SF


TZAKI SF
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 14 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 65 Χ 37 Χ 88
ΒΑΡΟΣ : 90 KGS

JASMIN

JASMIN
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 14 KW
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ/ ΝΕΡΟ : 6 KW +12.5 KW = 18.5 KW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 49 Χ 46 Χ 113
ΒΑΡΟΣ : 87 KGS